تطبيقات

Send to Kindle icon
قم بإرسال أي مستند إلى Kindle الخاص بك
Kindle for Mac icon
اقرأ كتب Amazon Kindle على جهاز الـMac خاصتك
Kindle for PC icon
لقراءة كتب Amazon Kindle على حاسوبك PC